Δήλωση Ιδιωτικότητας

Δήλωση Ιδιωτικότητας

H δήλωση ιδιωτικότητας έχει σαν σκοπό να δηλώσει τις προθέσεις του παρόντος ιστοτόπου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των επισκεπτών του και διασφαλίζεται μόνο εντός του www.p2c.gr , και δεν σχετίζεται με τα εξερχόμενα links (σύνδεσμοι).

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Το www.p2c.gr συλλέγει όλα τα απαραίτητα δεδομένα κατά την επισκεψη ενός χρήστη για την καλύτερη μεταξύ μας συνεργασία και μόνο. Τα δεδομένα αυτά δεν πωλούνται και δεν έχουν σκοπό να πουληθούν σε τρίτους φορείς και άλλους οργανισμούς.

Άλλα δεδομένα τα οποία συλλέγονται, είναι το email το Ονοματεπώνυμο και το Τηλέφωνο του επισκέπτη κατά τη διαδικασία έγγραφης φόρμας επικοινωνίας, την εγγραφή στο newsletter και την φόρμα ενδιαφέροντος στο Facebook (lead form), τα οποία επίσης δεν πωλούνται σε τρίτους φορείς και δεν έχουν σκοπό να πωληθούν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες προς τρίτους φορείς, θα γίνει μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον συνεργάτη και πελάτη μας

Cookies

Τo www.p2c.gr χρησιμοποιεί cookies για το χειρισμό των συνδέσεων του χρήστη κατόπιν επιλογής αυτόματης εισόδου στο σύστημα και μόνο, πλην κάποιων cookies συνόδου, τα οποία λήγουν αμέσως με το κλείσιμο του παραθύρου πλοήγησης. Τα cookies αυτά δεν κρατώνται στους servers μας και δεν διαβάζονται από τους διαχειριστές του συστήματός μας.

Για περισσότερες πληροφορίες info@p2c.gr
For more information regarding privacy policy contact info@p2c.gr